Vi hjälper till att utveckla sörmländska företag!

Sörmlandsfonden AB bildades 2012 av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland för hjälpa till att utveckla sörmländska företag genom att tillföra kontakter, kompetens och vissa fall kapital. Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen finansierar driften under de tre första åren via Munktell Science Park vars VD Thomas Karlsson även är VD i Sörmlandsfonden.

Sörmlandsfonden har i övrigt ingen egen organisation utan samarbetar med ett antal lokala affärsänglar som är villiga att satsa såväl tid som egna pengar. Vi ordnar möten där entreprenörer får träffa affärsänglarna för att presentera sina företag. Ifall tycke uppstår bildas en arbetsgrupp som följer företaget och – i de fall det kan vara lämpligt – arbetar fram ett investeringsunderlag. För många företag kan det dock vara bättre att inte ta in externa ägare och vi försöker då hjälpa dem genom att koppla ihop dem med personer som kan bidra med kompetens, t ex i form av styrelsearbete.

Vi ordnar även informationsmöten kring företagsutveckling och finansiering samt workshops för såväl entreprenörer som affärsänglar i Sörmland.

Om du har ett företag eller vill engagera dig som affärsängel är du mycket välkommen att kontakta oss!